Kurs DigiByte zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00598492$, zyskując 3.47%

Responsive image DigiByte - DGB

Kurs DigiByte (DGB) osiagnął poziom 0.00598492 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DGB wzrosła w trakcie dnia o 3.47%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty DigiByte osiągneła poziom $76 mln, notując wzrost o 4.127%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs DigiByte zanotował wzrost na poziomie 4.33% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $973390.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: DigiByte na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk