Kurs DigiByte zanotował spadek poniżej poziomu 0.00750147$, tracąc 2.52%

Responsive image DigiByte - DGB

Kurs DigiByte (DGB) osiagnął poziom 0.00750147 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DGB spadła w trakcie dnia o 2.52%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty DigiByte osiągneła poziom $92 mln, notując spadek o 2.43%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs DigiByte zanotował stratę na poziomie 12% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $5 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: DigiByte na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk