Kurs Dogecoin zanotował spadek poniżej poziomu 0.00221171$, tracąc 1.73%

Responsive image Dogecoin - DOGE

Kurs Dogecoin (DOGE) osiagnął poziom 0.00221171 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DOGE spadła w trakcie dnia o 1.73%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dogecoin osiągneła poziom $270 mln, notując spadek o 2.52%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dogecoin zanotował stratę na poziomie 2.1% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $49 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dogecoin na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk