Kurs Dogecoin zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00268732$, zyskując 3.47%

Responsive image Dogecoin - DOGE

Kurs Dogecoin (DOGE) osiagnął poziom 0.00268732 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DOGE wzrosła w trakcie dnia o 3.47%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dogecoin osiągneła poziom $327 mln, notując wzrost o 3.471%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dogecoin zanotował wzrost na poziomie 3.29% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $90 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dogecoin na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk