Kurs Dogecoin zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00247739$, zyskując 1.17%

Responsive image Dogecoin - DOGE

Kurs Dogecoin (DOGE) osiagnął poziom 0.00247739 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena DOGE wzrosła w trakcie dnia o 1.17%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Dogecoin osiągneła poziom $300 mln, notując wzrost o 1.138%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Dogecoin zanotował stratę na poziomie 0.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $53 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 222 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 48 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Dogecoin na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk