Kurs Electroneum zanotował spadek poniżej poziomu 0.00367943$, tracąc 1.71%

Responsive image Electroneum - ETN

Kurs Electroneum (ETN) osiagnął poziom 0.00367943 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ETN spadła w trakcie dnia o 1.71%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Electroneum osiągneła poziom $36 mln, notując spadek o 1.36%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Electroneum zanotował wzrost na poziomie 0.09% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $98619

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 264 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 56 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Electroneum na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk