Kurs Electroneum zanotował spadek poniżej poziomu 0.00385296$, tracąc 3.82%

Responsive image Electroneum - ETN

Kurs Electroneum (ETN) osiagnął poziom 0.00385296 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ETN spadła w trakcie dnia o 3.82%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Electroneum osiągneła poziom $38 mln, notując spadek o 3.18%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Electroneum zanotował stratę na poziomie 4% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $323748

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 6% i wynosi obecnie 172 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Electroneum na dzień: 25-02-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk