Kurs Enjin Coin zanotował spadek poniżej poziomu 0.06476$, tracąc 2.56%

Responsive image Enjin Coin - ENJ

Kurs Enjin Coin (ENJ) osiagnął poziom 0.06476 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ENJ spadła w trakcie dnia o 2.56%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Enjin Coin osiągneła poziom $56 mln, notując spadek o 3.11%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Enjin Coin zanotował wzrost na poziomie 1.04% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 264 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 56 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Enjin Coin na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk