Kurs Enjin Coin zanotował spadek poniżej poziomu 0.074133$, tracąc 3.86%

Responsive image Enjin Coin - ENJ

Kurs Enjin Coin (ENJ) osiagnął poziom 0.074133 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ENJ spadła w trakcie dnia o 3.86%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Enjin Coin osiągneła poziom $64 mln, notując spadek o 3.66%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Enjin Coin zanotował stratę na poziomie 0.6% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $4 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Enjin Coin na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk