Kurs Enjin Coin zanotował spadek poniżej poziomu 0.104477$, tracąc 12.0%

Responsive image Enjin Coin - ENJ

Kurs Enjin Coin (ENJ) osiagnął poziom 0.104477 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ENJ spadła w trakcie dnia o 12.0%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Enjin Coin osiągneła poziom $95 mln, notując spadek o 10%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Enjin Coin zanotował stratę na poziomie 24% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $9 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 6% i wynosi obecnie 172 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Enjin Coin na dzień: 25-02-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk