Kurs EOS zanotował wzrost powyżej poziomu 2.91$, zyskując 1.74%

Responsive image EOS - EOS

Kurs EOS (EOS) osiagnął poziom 2.91 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena EOS wzrosła w trakcie dnia o 1.74%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty EOS osiągneła poziom $3 mld, notując wzrost o 1.891%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs EOS zanotował stratę na poziomie 6.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mld, czyli 2.73% całkowitego wolumenu obrotów na wszystkich kryptowalutach.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: EOS na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk