Kurs EOS zanotował spadek poniżej poziomu 3.93$, tracąc 2.54%

Responsive image EOS - EOS

Kurs EOS (EOS) osiagnął poziom 3.93 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena EOS spadła w trakcie dnia o 2.54%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty EOS osiągneła poziom $3 mld, notując spadek o 6.19%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs EOS zanotował stratę na poziomie 14% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $4 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 6% i wynosi obecnie 172 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: EOS na dzień: 25-02-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk