Kurs Golem zanotował wzrost powyżej poziomu 0.03793217$, zyskując 4,45%

Responsive image Golem - GNT

Kurs Golem (GNT) osiagnął poziom 0.03793217 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena GNT wzrosła w trakcie dnia o 4,45%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Golem osiągneła poziom $37 mln, notując wzrost o 3.398%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Golem zanotował wzrost na poziomie 13.5% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $3 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Golem na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk