Kurs Grin zanotował spadek poniżej poziomu 1.13$, tracąc 2.65%

Responsive image Grin - GRIN

Kurs Grin (GRIN) osiagnął poziom 1.13 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena GRIN spadła w trakcie dnia o 2.65%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Grin osiągneła poziom $31 mln, notując spadek o 2.14%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Grin zanotował wzrost na poziomie 7.72% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $29 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Grin na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk