Kurs Grin zanotował wzrost powyżej poziomu 1$, zyskując 4.80%

Responsive image Grin - GRIN

Kurs Grin (GRIN) osiagnął poziom 1 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena GRIN wzrosła w trakcie dnia o 4.80%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Grin osiągneła poziom $31 mln, notując wzrost o 5.723%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Grin zanotował wzrost na poziomie 0.28% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $28 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Grin na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk