Kurs Grin zanotował wzrost powyżej poziomu 1.07$, zyskując 8.93%

Responsive image Grin - GRIN

Kurs Grin (GRIN) osiagnął poziom 1.07 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena GRIN wzrosła w trakcie dnia o 8.93%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Grin osiągneła poziom $25 mln, notując wzrost o 8.765%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Grin zanotował stratę na poziomie 12% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $31 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Grin na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk