Kurs Holo zanotował spadek poniżej poziomu 0.00067458$, tracąc 1.53%

Responsive image Holo - HOT

Kurs Holo (HOT) osiagnął poziom 0.00067458 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena HOT spadła w trakcie dnia o 1.53%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Holo osiągneła poziom $119 mln, notując spadek o 1.59%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Holo zanotował stratę na poziomie 12% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $7 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Holo na dzień: 10-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk