Kurs Holo zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00098781$, zyskując 0.00%

Responsive image Holo - HOT

Kurs Holo (HOT) osiagnął poziom 0.00098781 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena HOT wzrosła w trakcie dnia o 0.00%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Holo osiągneła poziom $174 mln, notując wzrost o 1%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Holo zanotował wzrost na poziomie 1.72% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $13 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Holo na dzień: 14-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk