Kurs Holo zanotował spadek poniżej poziomu 0.0006516$, tracąc 5.76%

Responsive image Holo - HOT

Kurs Holo (HOT) osiagnął poziom 0.0006516 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena HOT spadła w trakcie dnia o 5.76%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Holo osiągneła poziom $115 mln, notując spadek o 5.27%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Holo zanotował stratę na poziomie 19% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $8 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 6% i wynosi obecnie 172 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Holo na dzień: 25-02-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk