Kurs ICON zanotował spadek poniżej poziomu 0.131535$, tracąc 0.30%

Responsive image ICON - ICX

Kurs ICON (ICX) osiagnął poziom 0.131535 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ICX spadła w trakcie dnia o 0.30%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty ICON osiągneła poziom $66 mln, notując spadek o 0.27%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs ICON zanotował wzrost na poziomie 2.67% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $34 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: ICON na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk