Kurs ICON zanotował wzrost powyżej poziomu 0.168694$, zyskując 5.42%

Responsive image ICON - ICX

Kurs ICON (ICX) osiagnął poziom 0.168694 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ICX wzrosła w trakcie dnia o 5.42%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty ICON osiągneła poziom $85 mln, notując wzrost o 5.454%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs ICON zanotował wzrost na poziomie 0.99% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $17 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: ICON na dzień: 17-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk