Kurs IOST zanotował spadek poniżej poziomu 0.00528991$, tracąc 5.12%

Responsive image IOST - IOST

Kurs IOST (IOST) osiagnął poziom 0.00528991 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena IOST spadła w trakcie dnia o 5.12%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty IOST osiągneła poziom $63 mln, notując spadek o 5.28%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs IOST zanotował stratę na poziomie 9.6% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $31 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: IOST na dzień: 10-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk