Kurs IOST zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00526628$, zyskując 2.87%

Responsive image IOST - IOST

Kurs IOST (IOST) osiagnął poziom 0.00526628 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena IOST wzrosła w trakcie dnia o 2.87%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty IOST osiągneła poziom $63 mln, notując wzrost o 2.94%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs IOST zanotował wzrost na poziomie 3.31% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $31 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: IOST na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk