Kurs IOST zanotował wzrost powyżej poziomu 0.0043729$, zyskując 2.52%

Responsive image IOST - IOST

Kurs IOST (IOST) osiagnął poziom 0.0043729 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena IOST wzrosła w trakcie dnia o 2.52%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty IOST osiągneła poziom $52 mln, notując wzrost o 2.552%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs IOST zanotował stratę na poziomie 11% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $14 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: IOST na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk