Kurs IOTA zanotował wzrost powyżej poziomu 0.196245$, zyskując 4.03%

Responsive image IOTA - MIOTA

Kurs IOTA (MIOTA) osiagnął poziom 0.196245 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena MIOTA wzrosła w trakcie dnia o 4.03%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty IOTA osiągneła poziom $545 mln, notując wzrost o 4.077%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs IOTA zanotował wzrost na poziomie 7.68% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $4 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: IOTA na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk