Kurs IOTA zanotował wzrost powyżej poziomu 0.260144$, zyskując 1.42%

Responsive image IOTA - MIOTA

Kurs IOTA (MIOTA) osiagnął poziom 0.260144 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena MIOTA wzrosła w trakcie dnia o 1.42%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty IOTA osiągneła poziom $723 mln, notując wzrost o 1.420%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs IOTA zanotował stratę na poziomie 2.6% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $9 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: IOTA na dzień: 17-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk