Kurs IOTA zanotował spadek poniżej poziomu 0.238389$, tracąc 7.99%

Responsive image IOTA - MIOTA

Kurs IOTA (MIOTA) osiagnął poziom 0.238389 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena MIOTA spadła w trakcie dnia o 7.99%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty IOTA osiągneła poziom $662 mln, notując spadek o 7.43%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs IOTA zanotował stratę na poziomie 18% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $13 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 6% i wynosi obecnie 172 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: IOTA na dzień: 25-02-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk