Kurs Komodo zanotował wzrost powyżej poziomu 0.630927$, zyskując 1.16%

Responsive image Komodo - KMD

Kurs Komodo (KMD) osiagnął poziom 0.630927 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena KMD wzrosła w trakcie dnia o 1.16%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Komodo osiągneła poziom $74 mln, notując wzrost o 0.708%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Komodo zanotował wzrost na poziomie 21.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $3 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Komodo na dzień: 18-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk