Kurs Lisk zanotował wzrost powyżej poziomu 0.772426$, zyskując 1.82%

Responsive image Lisk - LSK

Kurs Lisk (LSK) osiagnął poziom 0.772426 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LSK wzrosła w trakcie dnia o 1.82%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Lisk osiągneła poziom $104 mln, notując wzrost o 1.747%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Lisk zanotował stratę na poziomie 5.2% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $3 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Lisk na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk