Kurs Litecoin zanotował spadek poniżej poziomu 45.55$, tracąc 1,86%

Responsive image Litecoin - LTC

Kurs Litecoin (LTC) osiagnął poziom 45.55 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LTC spadła w trakcie dnia o 1,86%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Litecoin osiągneła poziom $2 mld, notując spadek o 1,2%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Litecoin zanotował wzrost na poziomie 3.51% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Litecoin na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk