Kurs Litecoin zanotował spadek poniżej poziomu 62.12$, tracąc 1.22%

Responsive image Litecoin - LTC

Kurs Litecoin (LTC) osiagnął poziom 62.12 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LTC spadła w trakcie dnia o 1.22%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Litecoin osiągneła poziom $3 mld, notując spadek o 1.13%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Litecoin zanotował wzrost na poziomie 6.33% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $2 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 233 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 47 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Litecoin na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk