Kurs Litecoin zanotował spadek poniżej poziomu 70.51$, tracąc 1.74%

Responsive image Litecoin - LTC

Kurs Litecoin (LTC) osiagnął poziom 70.51 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena LTC spadła w trakcie dnia o 1.74%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Litecoin osiągneła poziom $4 mld, notując spadek o 1.5%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Litecoin zanotował wzrost na poziomie 1.93% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $2 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 267 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 35 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Litecoin na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk