Kurs Monero zanotował spadek poniżej poziomu 63.37$, tracąc 3.21%

Responsive image Monero - XMR

Kurs Monero (XMR) osiagnął poziom 63.37 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XMR spadła w trakcie dnia o 3.21%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Monero osiągneła poziom $1 mld, notując spadek o 3.52%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Monero zanotował wzrost na poziomie 7.38% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $235 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Monero na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk