Kurs Monero zanotował wzrost powyżej poziomu 56.1$, zyskując 4.17%

Responsive image Monero - XMR

Kurs Monero (XMR) osiagnął poziom 56.1 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XMR wzrosła w trakcie dnia o 4.17%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Monero osiągneła poziom $967 mln, notując wzrost o 4.100%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Monero zanotował wzrost na poziomie 5.02% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $76 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Monero na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk