Kurs Monero zanotował spadek poniżej poziomu 45.78$, tracąc 6.77%

Responsive image Monero - XMR

Kurs Monero (XMR) osiagnął poziom 45.78 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XMR spadła w trakcie dnia o 6.77%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Monero osiągneła poziom $800 mln, notując spadek o 6.31%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Monero zanotował wzrost na poziomie 14.0% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $165 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Monero na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk