Kurs Nano zanotował wzrost powyżej poziomu 0.624386$, zyskując 0.38%

Responsive image Nano - NANO

Kurs Nano (NANO) osiagnął poziom 0.624386 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NANO wzrosła w trakcie dnia o 0.38%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Nano osiągneła poziom $83 mln, notując wzrost o 0.389%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Nano zanotował stratę na poziomie 9.4% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $2 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Nano na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk