Kurs Nano zanotował spadek poniżej poziomu 0.937217$, tracąc 3.32%

Responsive image Nano - NANO

Kurs Nano (NANO) osiagnął poziom 0.937217 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NANO spadła w trakcie dnia o 3.32%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Nano osiągneła poziom $124 mln, notując spadek o 3.21%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Nano zanotował stratę na poziomie 7.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $4 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Nano na dzień: 14-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk