Kurs Nano zanotował spadek poniżej poziomu 0.468404$, tracąc 6.02%

Responsive image Nano - NANO

Kurs Nano (NANO) osiagnął poziom 0.468404 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NANO spadła w trakcie dnia o 6.02%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Nano osiągneła poziom $62 mln, notując spadek o 5.77%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Nano zanotował wzrost na poziomie 5.63% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $2 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Nano na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk