Kurs NEM zanotował spadek poniżej poziomu 0.04123722$, tracąc 3,34%

Responsive image NEM - XEM

Kurs NEM (XEM) osiagnął poziom 0.04123722 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XEM spadła w trakcie dnia o 3,34%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty NEM osiągneła poziom $371 mln, notując spadek o 3,18%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs NEM zanotował wzrost na poziomie 1.25% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $23 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: NEM na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk