Kurs NEM zanotował spadek poniżej poziomu 0.04360613$, tracąc 5.83%

Responsive image NEM - XEM

Kurs NEM (XEM) osiagnął poziom 0.04360613 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XEM spadła w trakcie dnia o 5.83%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty NEM osiągneła poziom $392 mln, notując spadek o 5.67%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs NEM zanotował stratę na poziomie 10% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $39 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: NEM na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk