Kurs NEM zanotował wzrost powyżej poziomu 0.04066397$, zyskując 1.79%

Responsive image NEM - XEM

Kurs NEM (XEM) osiagnął poziom 0.04066397 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XEM wzrosła w trakcie dnia o 1.79%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty NEM osiągneła poziom $366 mln, notując wzrost o 1.845%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs NEM zanotował wzrost na poziomie 3.92% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $44 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: NEM na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk