Kurs NEO zanotował wzrost powyżej poziomu 11.05$, zyskując 0.91%

Responsive image NEO - NEO

Kurs NEO (NEO) osiagnął poziom 11.05 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NEO wzrosła w trakcie dnia o 0.91%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty NEO osiągneła poziom $779 mln, notując wzrost o 1.010%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs NEO zanotował wzrost na poziomie 4.56% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $422 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: NEO na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk