Kurs NEO zanotował wzrost powyżej poziomu 10.24$, zyskując 3.85%

Responsive image NEO - NEO

Kurs NEO (NEO) osiagnął poziom 10.24 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NEO wzrosła w trakcie dnia o 3.85%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty NEO osiągneła poziom $723 mln, notując wzrost o 4.331%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs NEO zanotował wzrost na poziomie 5.17% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $424 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: NEO na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk