Kurs NEO zanotował spadek poniżej poziomu 6.36$, tracąc 9.43%

Responsive image NEO - NEO

Kurs NEO (NEO) osiagnął poziom 6.36 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NEO spadła w trakcie dnia o 9.43%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty NEO osiągneła poziom $448 mln, notując spadek o 8.57%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs NEO zanotował wzrost na poziomie 1.78% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $312 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: NEO na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk