Kurs Nexus zanotował wzrost powyżej poziomu 0.223685$, zyskując 2.27%

Responsive image Nexus - NXS

Kurs Nexus (NXS) osiagnął poziom 0.223685 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NXS wzrosła w trakcie dnia o 2.27%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Nexus osiągneła poziom $13 mln, notując wzrost o 2.700%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Nexus zanotował wzrost na poziomie 2.74% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $65612.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 222 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 48 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Nexus na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk