Kurs Nexus zanotował spadek poniżej poziomu 0.250223$, tracąc 7.49%

Responsive image Nexus - NXS

Kurs Nexus (NXS) osiagnął poziom 0.250223 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NXS spadła w trakcie dnia o 7.49%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Nexus osiągneła poziom $14 mln, notując spadek o 6.94%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Nexus zanotował wzrost na poziomie 31.1% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $511960

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Nexus na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk