Kurs Nexus zanotował spadek poniżej poziomu 0.134795$, tracąc 4.13%

Responsive image Nexus - NXS

Kurs Nexus (NXS) osiagnął poziom 0.134795 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NXS spadła w trakcie dnia o 4.13%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Nexus osiągneła poziom $8 mln, notując spadek o 4.4%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Nexus zanotował wzrost na poziomie 5.18% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $154582

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Nexus na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk