Kurs OmiseGO zanotował spadek poniżej poziomu 1.06$, tracąc 0.94%

Responsive image OmiseGO - OMG

Kurs OmiseGO (OMG) osiagnął poziom 1.06 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena OMG spadła w trakcie dnia o 0.94%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty OmiseGO osiągneła poziom $149 mln, notując spadek o 1.07%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs OmiseGO zanotował stratę na poziomie 1.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $51 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: OmiseGO na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk