Kurs OmiseGO zanotował wzrost powyżej poziomu 0.690806$, zyskując 3.22%

Responsive image OmiseGO - OMG

Kurs OmiseGO (OMG) osiagnął poziom 0.690806 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena OMG wzrosła w trakcie dnia o 3.22%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty OmiseGO osiągneła poziom $96 mln, notując wzrost o 3.392%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs OmiseGO zanotował wzrost na poziomie 1.36% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $61 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: OmiseGO na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk