Kurs OmiseGO zanotował spadek poniżej poziomu 1.01$, tracąc 1.98%

Responsive image OmiseGO - OMG

Kurs OmiseGO (OMG) osiagnął poziom 1.01 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena OMG spadła w trakcie dnia o 1.98%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty OmiseGO osiągneła poziom $141 mln, notując spadek o 1.31%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs OmiseGO zanotował wzrost na poziomie 0.68% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $126 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: OmiseGO na dzień: 17-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk